Sport pro všechny

Tělocvičná jednota Sokol Podolí, pobočný spolek ČOS, sdružuje družstva všestrannosti a oddíl basketbalu.

Pod všestrannost patří cvičení rodičů s dětmi, Sokolíček, cvičení žákyň, žen a seniorek, stolní tenis a sálová kopaná.

Oddíl basketbalu má družstva přípravky, kadetů U17 a dívek WU15 hrající oblastní přebor. Dále družstva mužů "A" hrající JM ligu a mužů "B" hrající MP II.

Detailnější informace najdete v kategoriích níže 👇